Corona

Het is al meer dan een jaar geleden dat de eerste Corona besmettingen in China werden gemeld. In een hoog tempo verspreidde het virus zich over de hele wereld. Ook Nederland moest er aan geloven. Er werden maatregelen genomen en de lock-downs volgden elkaar snel op. Deze maatregelen en lock-downs hebben ook grote gevolgen voor slimme kinderen.

Grote vragen en angsten

Voor slimme kinderen kwamen met Corona ook grote vragen en angsten mee. Vragen over de risico’s die ze lopen, maar meer nog wat de gevolgen zijn voor anderen als zij eventueel een ander per ongeluk besmetten. Zorgen over de gezondheid van hun papa’s en mama’s, opa’s en oma’s. De angst om zelf ziek te worden of anderen te besmetten is voor hun heel reëel en iets wat je als ouder echt serieus moet nemen. Deze angst zal nu tijdens de lock-down iets minder zijn, maar als ze straks weer naar school moeten, komen deze angst en alle vragen zeker terug.

Lock-down

En dan die lock-down. Niet naar school, geen sport of ander sociale activiteiten, geen uitlaatklep. Wel online les en 24/7 met alle gezinsleden op elkaars lip.

Voordelen

De lock-down heeft voor slimme kinderen ook voordelen. Ze zijn in hun vertrouwde omgeving, hoeven niet naar school en in de online les staat iedereen op mute. Hierdoor krijgen ze minder prikkels binnen. Veel slimme kinderen vinden het prima om alleen te zijn en hebben baat bij minder prikkels.

Nadelen

Toch zijn er ook voor slimme kinderen meer nadelen dan voordelen. Voor de kinderen die moeite hebben met de sociale vaardigheden is er nu weinig noodzaak toe. Op de lange termijn zal de drempel om weer terug naar school te gaan alleen maar hoger worden. Ze hebben vaak moeite met veranderingen, dus de iedere keer wisselende maatregelen kost hun veel energie. Voor de kinderen die wel sociale contacten hebben op school is het niet kunnen zien van hun peers/vrienden een groot gemis.

Thuis

Daarnaast is het continu thuis zijn met dezelfde mensen niet bevorderlijk als de frustratie, rondom schoolwerk en de vele herhalingen die door veel scholen wordt aangeboden, hoog oplopen.

Omgaan met frustratie

Mijn advies is om niet te snel een negatief oordeel te vellen over hun gedrag of met straffen te strooien. Toon interesse in je kind door vragen te stellen over wat ze weten over de ziekte en de cijfers rondom zieken en overleden personen. Of er vragen zijn over het vaccineren. Of ze zich zorgen maken en wat het met hun doet. Blijf met ze in gesprek. Als je regelmatig interesse toont, ook al wordt het in het begin niet goed ontvangen, zullen ze op den duur vanzelf naar jou komen met hun zorgen en vragen.

Voor jou

Hoe minder jij een negatief oordeel hangt aan het gedrag en hoe beter je de oorzaak kent, hoe makkelijker het wordt voor jezelf om met dit gedrag en de frustratie om te gaan. Je houdt dan meer energie over om zelf om te kunnen blijven gaan met alle maatregelen en veranderingen.

Veel succes.

Lieve groet,

Manon.

PS: E-book

Momenteel ben ik nog druk bezig met het maken van mijn e-book over het herkennen van hoogbegaafdheid. Ik hoop dit in de loop van volgende week met jullie te kunnen delen. Hou mijn sociale media kanalen en mijn website dus goed in de gaten. Je kunt het e-book ook alvast aanvragen door gebruik te maken van de aanvraagknop onder aan de pagina hoogbegaafdheid op deze site.