De basis

Als kinderen beginnen aan de basisschool wordt er begonnen met de basis. Een onderdeel van deze basis is het leren van het alfabet, losse letters, gevolgd door de eerste woordjes. Bij het rekenen wordt gestart met de optelsommen onder de tien. Gedurende de basisschooljaren en de jaren op het voortgezet onderwijs wordt er steeds een stuk toegevoegd aan deze basis. Bijvoorbeeld door het aanbieden van de tafels of woordjes stampen voor vreemde talen.

De basis voor slimme kinderen en kinderen met dyslexie

De basis voor slimme kinderen en kinderen met dyslexie (kinderen met dyslexie zijn slim) wordt vaak niet goed gelegd. Deze kinderen hebben allemaal de neiging om zichzelf al dingen eigen te maken ver voordat de school met de basis start. Daarnaast zien we dat de manier waarop de basis wordt aangeboden niet passend is voor deze kinderen. Ze maken zichzelf dingen eigen door te analyseren en het toepassen van trucjes. Op het moment dat school aan de basis begint, hebben ze eigenlijk al weinig interesse meer voor het lesaanbod of raken compleet in de war van de voor hen nieuwe manier.

Fundering

De basis die op school wordt gelegd, kun je zien als de fundering van een gebouw. Wanneer deze fundering niet stevig genoeg is of gemaakt wordt van verschillende materialen, zie je het gebouw door de jaren heen steeds meer wegzakken of scheef gaan staan. Bij slimme kinderen wordt er dan ook nog regelmatig een jaar overgeslagen wat (ondanks dat er gedacht wordt dat ze alle stof al beheersen) zelfs gaten in de fundering kan slaan.

Gevolg

Met als gevolg dat je veel van deze kinderen op het voortgezet onderwijs ineens ziet vastlopen. De aangeleerde trucjes blijken niet voldoende of te tijdrovend als het tempo omhoog gaat.

70% valt uit op het VWO

Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer 70% van de HB-kinderen het VWO niet afmaakt. Kinderen met dyslexie die over het algemeen bovengemiddeld intelligent zijn starten meestal al niet eens op een niveau hoger dan VMBO TL. Het probleem is tweeledig. Enerzijds een gebrek aan basis anderzijds een gebrek aan uitdaging. Ze krijgen op beide vlakken onderwijs aangeboden op een manier die niet bij hun past. Ze missen de uitdaging, diepgang en interesse en anderzijds de basis waardoor ze vaak ook niet kunnen laten zien dat ze meer uitdaging nodig hebben.

Oplossing

Een groot deel van de oplossing ligt in het aanbieden van de basis op een manier die bij ze past. Een voorbeeld van een passende manier is de Kernvisie methode, zodat de fundering wordt verstevigd of vervangen. Hierdoor kunnen ze laten zien wat ze echt nodig hebben, zodat er daarna passende uitdagingen geboden kunnen worden. Kan er geen passende uitdaging geboden worden zijn ze in ieder geval prima in staat om het normale schoolwerk te maken en hoeven ze niet af te stromen naar een niveau dat ze enerzijds nog minder uitdaging biedt en anderzijds niet de oplossing biedt voor het probleem in de basis.

Lieve groet,
Manon.